Alles over een uitvaart in Almere

Aangifte overlijden Almere

Als iemand is overleden dan moet er altijd aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waar iemand is overleden. Als iemand in Almere is overleden moet de aangifte dus worden gedaan in Almere. Om aangifte te kunnen doen moet men eerst in het bezit zijn van een verklaring van overlijden die is opgesteld door een arts.

Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor de aangifte van overlijden, maar de nabestaanden van de overledene mogen de aangifte ook zelf doen. Men kan hiervoor terecht bij de afdeling Burgerzaken op het stadhuis van Almere.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand maakt de aangifte op. Het overlijden wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor is voor alle overheidsinstanties zichtbaar dat de betreffende persoon is overleden. Om aangifte te doen moeten de volgende zaken worden meegenomen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever
  • Verklaring overlijden (A-verklaring en B-verklaring)

Meer informatie en de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een aangifte van overlijden is te vinden op de website van de gemeente Almere.

Als een inwoner van Almere in het buitenland komt te overlijden dan is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente. De gemeente kan advies geven over welke papieren men nodig heeft om later in Nederland aangifte te kunnen doen. Bel met de gemeente (afdeling Burgerzaken) op telefoonnummer 14 036. Vanuit het buitenland: +31 36 539 99 11.

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206