Alles over een uitvaart in Almere

Palliatieve zorg

Mensen die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter kunnen worden en dat ze zullen komen te overlijden aan hun ziekte krijgen andere zorg. De zorg die ze krijgen is er niet langer op gericht om ze beter te maken, maar om de kwaliteit van het leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te maken. De zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd.

Palliatieve zorg is breder dan ‘gewone’ zorg. Dit komt omdat het meer omvat dan alleen medische zorg. Mensen hebben in hun laatste levensfase vaak ook behoefte aan geestelijke zorg. Ook komt het vaak voor dat mensen zelf niet meer kunnen zorgen voor het huishouden waardoor ze hulp nodig hebben in het huishouden. Ook de naasten kunnen hulp krijgen omdat ook zijn door een hele zware tijd gaan, niet alleen emotioneel maar ook fysiek omdat veel naasten zelf ook zorgen voor hun ernstig zieke dierbare. Mensen die zorgen voor een zieke naaste worden ook wel mantelzorgers genoemd. Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van professionele zorgverleners. Omdat palliatieve zorg zo breed is wordt het ook wel ‘totale zorg’ genoemd.

Definitie palliatieve zorg (WHO)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een definitie vastgesteld voor palliatieve zorg.

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Palliatieve zorg in Almere

Welke zorg iemand krijgt en nodig heeft is per persoon verschillend. Dit is onder andere afhankelijk van de persoonlijke situatie, heeft iemand een partner, een groot sociaal netwerk of niet etc.? Ook speelt het ziektebeeld en het stadium waarin de ziekte zich begeeft mee. Het komt vaak voor dat de hoeveelheid zorg toeneemt in de loop van het ziekte proces. In Almere zijn diverse organisaties actief die palliatieve zorg leveren. Naast professionele (betaalde) hulp zijn er ook organisaties die werken met vrijwilligers.

Je eigen huisarts

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen altijd terecht bij hun eigen huisarts voor hulp en ondersteuning. Dit kan ook als iemand nog onder behandeling is bij de specialist in het ziekenhuis. De meeste mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensband opgebouwd met hun huisarts. Het kan daarom juist erg vertrouwd voelen om in de laatste levensfase te praten met de huisarts. De huisarts weet ook precies welke organisaties in Almere palliatieve zorg leveren en welke organisaties het beste zorg kunnen leveren aan hun patiënt.

De huisarts kan ook helpen bij het verkrijgen van de indicatiestelling van het CIZ. Aan de hand van deze indicatiestelling wordt bepaald hoeveel en welke zorg iemand kan krijgen. Het kan overigens zijn dat er ook een eigen bijdrage wordt gevraagd voor deze zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt (mede) bepaald door de persoonlijke situatie.

Palliatief Advies en Consult Team Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis beschikt over een speciaal team dat bestaat uit zorgverleners met verschillende disciplines. Dit team kan worden ingeschakeld door de specialist om mee te denken over de best mogelijke behandeling voor iemand die niet meer beter kan worden. Het gaat niet alleen om medische zorg, maar ook om hulp op psychisch en sociaal gebied.

Patiënten kunnen zelf ook contact opnemen met het Palliatief Advies en Consult Team van het Flevoziekenhuis. Na een gesprek wordt samen met de hoofdbehandelaar bekeken welke zorg geleverd kan worden om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden in de laatste levensfase.

Het palliatief advies en consult team is beschikbaar voor patiënten die zijn opgenomen in het Flevoziekenhuis en is bereikbaar van maandag t/m donderdag 9.00 tot 15.30 uur.

Flevoziekenhuis
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
Tel. 036 - 868 88 88
Kijk voor meer informatie op de website van het Flevoziekenhuis.

Parkhuys Almere

Parkhuys Almere is een inloophuis voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken krijgen (of hebben gehad) met kanker of een andere ernstige ziekte. Het maakt niet uit in welke fase de ziekte zich bevindt of wat de prognose voor de toekomst is. Mensen kunnen in het Parkhuys Almere terecht voor steun, denk daarbij aan het verkrijgen van informatie, maar ook aan steun door met iemand anders te kunnen praten over de ziekte. Lotgenoten kunnen hun ervaringen delen met elkaar en elkaar daardoor ondersteunen. Het Parkhuys Almere organiseert ook activiteiten zodat mensen zich even kunnen ontspannen en heel even niet aan hun situatie hoeven te denken.

Parkhuys Almere
Buñuellaan 1
1325 PP Almere
Telefoon 036 - 535 44 44
info@parkhuysalmere.nl
www.parkhuysalmere.nl

Netwerk Palliatieve Zorg Almere

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere ondersteund mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het netwerk bestaat is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit Almere. Samen willen deze zorgaanbieders de kwaliteit van de (palliatieve)zorg in Almere verbeteren. Het netwerk bestaat uit de volgende organisaties:

  • Zorggroep Almere (huisartsen, thuiszorg, specialisten ouderengeneeskunde, de intramurale zorg, woonzorgcentra en de apotheken).
  • Flevoziekenhuis (specialisten, POCU, verpleegkundigen, geestelijke verzorging)
  • VMCA (vrijwilligers o.a. voor terminale zorg en mantelzorgondersteuning)
  • Hospice Almere
  • Parkhuys Almere
  • Diverse thuiszorgorganisaties (w.o. Endless, Buro Onze Zorg en Roebia Zorg)

Kijk voor meer informatie op de website: www.npzalmere.nl

Hospice Almere

In het nieuwe pand gevestigd aan de Meesterstraat 69 A in Almere Stad, heeft Hospice Almere 5 ruime kamers voorzien van de benodigde faciliteiten zoals, eigen douche en toilet, radio en tv en Wifi.

Voor familieleden en bekenden is er voldoende ruimte op de kamers, maar zij kunnen ook gebruikmaken van de zogenaamde huiskamer, de stilteruimte en andere zitjes in het pand. De circa 85 vrijwilligers zorgen tussen 07.00 en 23.00 uur voor de bewoners. Ze zorgen onder andere voor het eten en drinken, de bewassing en medische zorg wordt geleverd door de eigen huisarts en Buurtzorg neemt de medisch verpleging voor haar rekening.

Het Hospice is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor degene die met de auto komen, is er de mogelijkheid van een gereduceerd parkeertarief.


Hospice Almere
Meesterstraat 69 A
1315 GV Almere, Almere Stad
Telefoon 036 5247403
www.hospicealmere.nl
coordinator@hospicealmere.nl

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206