Alles over een uitvaart in Almere

Crematorium Almere

Een crematorium is de locatie waar de lichaamsverbranding plaatsvindt. In Almere kan men voor een crematie terecht in Crematorium Almere, Crematorium Cremaere of in een van de crematoria in de omliggende plaatsen (o.a. Amsterdam).

In het crematorium

De familie kan voorafgaande aan de crematie eerst even bij elkaar komen in de familiekamer. Soms kiezen nabestaanden er voor om in de familiekamer nog heel even afscheid te nemen van de overledene waarna de kist wordt gesloten. Het kan ook zijn dat men er voor kiest om de kist tijdens de plechtigheid nog open te laten en hem pas aan het einde van de plechtigheid te sluiten.

De belangstellenden van de uitvaart gaan meestal als eerste de aula in. De voorste rijen zijn gereserveerd voor de directe nabestaanden die meestal als laatste de aula binnen gaan. Men kan er voor kiezen om de kist met de overledene samen de aula in te dragen maar het kan ook dat de kist als eerste in het midden van de aula is geplaatst.

De crematieplechtigheid is in de dagen tussen het overlijden en de dag van uitvaart voorbereid door de nabestaanden. Hoe men de plechtigheid invult verschilt per familie. Meestal zijn er een paar sprekers en wordt er muziek gespeeld, maar men kan er ook voor kiezen om een film af te spelen of om iets anders te doen. Het belangrijkste is dat mensen afscheid nemen op de manier zoals ze dat zelf willen. Na de plechtigheid wordt meestal de condoleance gehouden.

De crematie

Na de plechtigheid wordt de overledene overgebracht naar de ovenruimte. Het is mogelijk dat een kleine groep nabestaanden mee gaat naar de ovenruimte om daar aanwezig te zijn bij de invoer van de overledene in de crematieoven.

De kist wordt eerst voor de oven op een speciale invoermachine geplaatst. Daarna wordt de kist langzaam ingevoerd en sluit de ovendeur zich. Vanaf dat moment begint het crematieproces dat ongeveer vijf kwartier zal duren. Na de crematie wordt de as van de overledene door een medeweker van het crematorium in een asbus gedaan. Deze asbus moet men minimaal een maand bewaren in de algemene nis van het crematorium. De familie kan in die tijd nadenken over de asbestemming.

Uitgebreide (technische) informatie over het crematieproces, de temperaturen en filtersystemen is te vinden in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk De Crematieoven.

Crematorium Almere

Crematorium Almere beschikt over een grote aula met ruimte voor 250 bezoekers waar er negentig van kunnen zitten. In het crematorium dat wordt geëxploiteerd door uitvaartorganisaties Yarden en PC Hooft zijn twee condoleance ruimtes waar men na de plechtigheid samen kan komen.

Crematorium Almere
Kruidenweg 3
1312 SR Almere Stad
Telefoonnummer: 036 – 535 7200


Crematorium Cremaere

Cremaere is een technisch crematorium. Dat wil zeggen dat hier alleen de feitelijke lichaamsverbranding zal plaatsvinden. De afscheidsplechtigheid en de condoleance worden op een andere plaats gehouden. Cremaere is het enige Almeerse crematorium dat beschikt over een duurzame elektrische crematieoven. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van een crematieoven die werkt op gas.

Crematorium Cremaere
Damsluisweg 29
1332 EA Almere
Tel. 036 – 737 04 32

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206