Alles over een uitvaart in Almere

Eenzame uitvaart Almere

Het komt voor dat een inwoner van Almere helemaal geen sociaal netwerk meer heeft. Soms zijn mensen zelfs zo eenzaam dat er nooit iemand meer over de vloer komt. Ook hebben deze mensen vaak geen contact meer met familie. Als zo iemand komt te overlijden kan het zijn dat er helemaal niemand is die de uitvaart kan regelen. In die gevallen is de gemeente Almere verantwoordelijk voor de uitvaart. Dat is zo vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging .

Als de gemeente Almere de uitvaart moet regelen dan zullen ambtenaren van de gemeente proberen uit te zoeken of de overledene zijn of haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Als deze zijn vastgelegd dan zal de gemeente deze volgen, in ieder geval voor wat betreft de keuze tussen begraven en cremeren. Ook zal de gemeente uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had of dat hij of zij iets van waarde heeft nagelaten waarmee men de uitvaart kan betalen.

Uitvaarten van mensen waar niemand voor naar de begrafenis of crematie komt worden ook wel eenzame uitvaarten genoemd. De gemeente zal zorgen dat er toch een piëteitsvolle uitvaart wordt geregeld voor deze eenzaam overleden persoon. Doorgaans zorgt de gemeente er ook voor dat er iemand van de gemeente aanwezig is bij de uitvaart zodat de overledene niet helemaal alleen naar het graf (of de crematieoven) wordt gedragen.

Geen geld voor de uitvaart

Het komt ook voor dat er wel directe nabestaanden zijn, maar dat die de uitvaart van hun familielid niet willen betalen. Het kan zijn dat er echt geen geld is of dat men de uitvaart niet wil betalen vanwege een ruzie uit het verleden. In dat geval zal de gemeente Almere de uitvaart regelen, maar moeten de directe nabestaanden er wel rekening mee houden dat ze later mogelijk alsnog de factuur van de uitvaart ontvangen. Lees meer over dit onderwerp in het hoofdstuk Kan uitvaart niet betalen.

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206