Alles over een uitvaart in Almere

Uitvaartverzekering

In Nederland kan je je verzekeren voor de kosten van je toekomstige uitvaart. Dat kan praktisch zijn voor mensen die geen grote spaarrekening hebben waar voldoende geld op staat om de uitvaart van te betalen. Er zijn diverse uitvaartverzekeraars en ze bieden diverse pakketten aan. In grote lijnen komt het neer op twee soorten uitvaartverzekeringen. Het gaat dan om een natura verzekering en een kapitaal verzekering.

Kapitaal verzekering

Bij een kapitaal verzekering keert de verzekeraar na overlijden (maximaal) het in de polis overeengekomen bedrag uit. Met dit geld kunnen de nabestaanden de uitvaart betalen. De nabestaanden kunnen bij een kapitaal verzekering helemaal zelf kiezen welke uitvaartondernemer de uitvaart mag verzorgen.

Natura verzekering

Bij een natura verzekering wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf verzorgen. Deze verzekeraars hebben meestal een eigen uitvaartbedrijf. Door de grootschaligheid kunnen ze inkoopvoordeel bedingen voor hun leden.

Nabestaanden hebben bij deze verzekering de vrijheid om te kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Men moet er dan wel rekening mee houden dat de verzekeraar mogelijk een lager bedrag uitkeert dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom verstandig om altijd eerst even te bellen met de verzekeraar om te vragen naar de hoogte van het bedrag. Dan kan men daar rekening mee houden bij het regelen van de uitvaart om te voorkomen dat men in de weken na de uitvaart verrast wordt door een hoge uitvaartfactuur.

Lees uitgebreidere informatie over uitvaartverzekeringen op www.uitvaartverzekering.com.

Uitvaartverzekeringsregister.nl

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206