Alles over een uitvaart in Almere

Begraafplaatsen in Almere

Almere heeft twee begraafplaatsen die worden geëxploiteerd door Flevo Uitvaartfaciliteiten (Yarden en PC Hooft). Eén begraafplaats is gelegen in Almere Haven de andere in Almere Stad. De twee begraafplaatsen zijn fraai aangelegd en beschikken over een aula waar de plechtigheid gehouden kan worden.

Verschil algemeen graf en particulier graf

Op de twee begraafplaatsen in Almere worden verschillende soorten graven uitgegeven. Wie een graf kiest moet weten wat het verschil is tussen een algemeen graf en een particulier graf.

Een algemeen graf is een graf waarin twee of drie overledenen op volgorde van overlijden worden begraven. Het gaat doorgaans om overledenen die elkaar bij leven nooit hebben gekend. Tien jaar na de laatste bijzetting mag het graf worden geruimd. De resten van de overledenen die er zijn begraven worden daarna doorgaans bijgezet in een knekelput. Op het graf kunnen de families allemaal een klein monumentje plaatsen.

Een particulier graf, ook wel familie graf genoemd, wordt eigendom van de persoon die de rechten heeft van het graf. Deze rechthebbende mag bepalen wie er in het graf worden begraven, doorgaans zijn dit familieleden. Men kan grafrechten kopen voor meerdere jaren en na verloop van tijd kunnen deze grafrechten (tegen betaling) worden verlengd. Wanneer er niemand meer wil betalen voor de grafrechten kan het graf worden geruimd.

Begraafplaats Almere Haven

Begraafplaats Almere haven is sfeervol aangelegd op een manier waardoor nabestaanden er rust en privacy hebben als ze bij het graf van hun dierbare zijn. Op de begraafplaats kan gekozen worden voor een particulier graf in een van de verschillende grafkamers van de begraafplaats.

Op de begraafplaats staat een uitvaartcentrum dat de beschikking heeft over een aula en een condoleanceruimte. Hierdoor is het mogelijk om de gehele uitvaart te laten plaats vinden op de begraafplaats in Almere Haven.

De begraafplaats heeft ook een speciale verzorgingsruimte die gebruikt kan worden voor een rituele bewassing.

Begraafplaats Almere Haven
Oosterdreef, 1357 DK Almere Haven
Telefoonnummer: 036 535 7200
Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Almere Haven


Begraafplaats Almere Stad

Begraafplaats Almere Stad is net als Begraafplaats Almere Haven zeer ruim en fraai aangelegd. Bezoekers vinden er rust en privacy. De begraafplaats aan de Kruidenweg beschikt over verschillende grafkamers. Er worden zowel particuliere graven als algemene graven uitgegeven.

Op de begraafplaats bevindt zich ook het Crematorium Almere. In de aula van het crematorium kunnen ook plechtigheden worden gehouden voor een begrafenis. Daarnaast zijn er faciliteiten om een condoleance te houden op de begraafplaats. Op de begraafplaats zijn ook voorzieningen aanwezig voor asbestemming.

Begraafplaats Almere Stad
Crematorium – uitvaartcentrum en begraafplaats
Kruidenweg 3
1312 SR Almere Stad
Telefoonummer: 036 – 535 7200
Kijk voor meer informatie op de website van begraafplaats Almere Stad

Overlijden in regio Almere melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206